Category Archives: मी लिहिलेल्या पुस्तकांबद्दल…

वॉल्डन !

नमस्कार ! मी वॉल्डनचे मराठीत भाषांतर केले आहे आणि कळविण्यास आनंद होतो की ते आता विक्रीस उपलब्ध आहे. एकूण  २६ प्रती आता शिल्लक आहेत. कोणाला पाहिजे असल्यास खालील माहितीचा उपयोग करावा. पुस्तकाचे नाव : वॉल्डन व  हेन्री डेव्हिड थोरो यांचे … Continue reading

Posted in मी लिहिलेल्या पुस्तकांबद्दल... | 2 Comments

वॉल्डन

अर्थशास्त्र. मी जेव्हा हे सगळे लिहिले, म्हणजे जवळजवळ सगळे, तेव्हा मी एका जंगलात राहात होतो. माझ्या घरापासून सगळ्यात जवळचे घर एक मैल अंतरावर होते व मी ज्या घरात राहात होतो ते मी स्वत:, माझ्या हाताने उभे केले होते. हेे घर … Continue reading

Posted in मी लिहिलेल्या पुस्तकांबद्दल..., लेख | Leave a comment

देरसू……….देरसू उझाला.

1 निशाचर 1902 साली माझ्यावर एका अनवट प्रांताचे नकाशे तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. हा प्रदेश अत्यंत दुर्दम्य आणि मानवी वस्ती नसल्यामुळे याचे कुठल्याही प्रकारचे नकाशे उपलब्ध नव्हते हे सांगायला नकोच. या प्रदेशाच्या पश्चिमेला आमुर व युसुरी या दोन अवखळ … Continue reading

Posted in मी लिहिलेल्या पुस्तकांबद्दल... | 1 Comment